Tag-ul ‘achiziție’

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING

FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminarePrioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizateObiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea […]

Anunț achiziție directă proiect POSDRU/176/3.1/S/150524

AGENȚIA ADVENTISTĂ PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE ȘI AJUTOR – ADRA ROMÂNIA, cu sediul în București, Bd Pache Protopopescu nr 85 Sector 2, CIF 14355291, reprezentată prin Domnul Georgescu Robert Marius în calitate de Director Executiv în calitate de Beneficiar în proiectul „Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov” finanțat prin […]

Anunț achiziție directă pentru proiect POSDRU ID 150524 – ADRA România

Ca urmare a aprobării proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în vederea implementării proiectului ”Step-by-step în business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov”, Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenție 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale, Contract: POSDRU/176/3.1/S/150524, ADRA România, în calitate […]

Privacy Policy Settings