Educație și Sănătate de bază

Recunoscând faptul că educaţia este parte integrantă a oricărui efort de dezvoltare şi că accesul la educaţie înseamnă stoparea ciclului sărăciei, ADRA desfăşoară proiecte prin care susţine procesul educaţional, promovând totodată şi spiritul egalităţii de şanse. Proiectele desfăşurate au in atenţie consilierea familiilor cu mulţi copii în vederea înscrierii la şcoală, prevenirea abandonului şcolar, combaterea discriminării de orice tip şi sprijinirea copiilor dotaţi pentru continuarea studiilor în învăţământul superior. De asemenea ADRA oferă copiilor săraci rechizite şi alte materiale necesare procesului de învăţământ (ca de exemplu, computere, piese de mobilier, etc), stimulându-le astfel interesul pentru învăţătură.

În cadrul programelor de asistenţă a categoriilor defavorizate sau victime ale dezastrelor naturale, ADRA are în atenţie sănătatea beneficiarilor prin proiecte de consiliere medicală şi nutriţională, prin învăţarea şi asimilarea regulilor de igienă personală şi a locuinţei. ADRA dezvoltă de asemenea, programe de abandonare a obiceiurilor de viaţă dăunătoare cum ar fi fumatul, consumul de alcool, droguri sau chiar prostituţie. În cazul în care ancheta socială relevă probleme de sănătate care necesită asistenţă specializată, ADRA sesizează cadrele medicale competente, în vederea soluţionării cu succes a problemei semnalate. ADRA contribuie anual la dotarea diferitelor spitale cu echipamente si consumabile care să servească la asistarea categoriilor vulnerabile.

  1. Vreau la Școală
  2. Start la Școală
  3. Copii ajută copii
  4. Centrul social de zi ADRA Zărnești, BV
  5. ”Căsuța Speranței” ADRA Slănic
  6. Centrul after school din I.L.Caragiale, DB
  7.  Sprijin pentru nou născuți

Privacy Policy Settings